Ignorantia iuris nocet.

Jak głosi znana prawnicza paremia, nieznajomość prawa szkodzi. O tym jak prawdziwe jest to twierdzenie, wiele osób dowiaduje się jednak dopiero po szkodzie, kiedy konsekwencje własnej niewiedzy mogą być już bardzo trudne do odwrócenia.

Równie, albo nawet bardziej problematyczne, mogą okazać się skutki polegania na tzw. mitach prawniczych. Co przez to rozumieć?

Prawnicze mity to powszechnie znane twierdzenia odnośnie brzmienia przepisów i ich stosowania, często powielane w mediach i domowych dyskusjach, które jednak mijają się z prawdą, albo też znajdują zastosowanie w bardzo nielicznych sytuacjach.

Wpisami na tej stronie chciałbym przybliżyć Państwu zagadnienia prawne, które w mojej ocenie warte są omówienia- a zatem prawnicze mity, z którymi stykam się w codziennej pracy, ale także prawnicze nowinki, bieżące zmiany w ważnych przepisach, istotne orzeczenia wydane przez sądy i trybunały. Wreszcie pojawią się teksty dotyczące sposobów rozwiązania najpopularniejszych problemów prawnych z jakimi spotykam się w codziennym życiu.

            Niniejszy wpis będzie dotyczył bardzo praktycznej, a jednak rzadko stosowanej porady – zawsze miej przy sobie wizytówkę adwokata.

            Dlaczego?

            Jest to szczególnie istotne w przypadku spraw karnych. Zdaję sobie sprawę, że większość osób może uważać, że w takim przypadku ich to nie dotyczy. Niestety, często to nie od naszej decyzji zależy, czy znajdziemy się w sytuacji, w której potrzebna będzie pomoc adwokata. Nierzadko również można sobie nie zdawać sprawy, iż właśnie w takiej sytuacji się znalazło.

            Weźmy na przykład sytuację kolizji drogowej. W zależności od jej skutków, możemy mieć do czynienia z wykroczeniem (art. 86 § 1 lub § 2 kodeksu wykroczeń) albo z przestępstwem (art. 177 § 1 lub 2 kodeksu karnego). W obu przypadkach na ogół zawiadamiana jest Policja, która następnie przeprowadza określone czynności.

            Nawet jeżeli żadna z osób uczestniczących w kolizji nie ma obrażeń i uczestnicy nie decydują się na wezwanie Policji (co w przypadku drobnych stłuczek jest popularne), zasadna jest rozmowa z adwokatem. Pozwoli ona uczestnikowi ocenić, kto jest winny kolizji (nie zawsze jest to oczywiste) i jakie kroki podjąć – czy konieczne jest zawiadomienie Policji lub ubezpieczyciela czy może wystarczy spisać odpowiednią dokumentację.

            W przypadkach poważniejszych, telefon do adwokata jest tym bardziej zalecany. Na miejscu policja będzie starała się ustalić przebieg zdarzenia. Każdy z uczestników oraz obserwatorów powinien być przesłuchany. Pod wpływem dużego stresu i emocji przesłuchanie może przybrać niekorzystny obrót, a trzeba podkreślić – nawet na tak wczesnym etapie postępowania, złożone zeznania mają kluczowe znaczenie i późniejsze odwrócenie pewnych skutków nie będzie możliwe.

Co ważne, istotne jest tutaj nie tylko to, co mówi się funkcjonariuszom Policji, ale również treść rozmów pomiędzy uczestnikami i obserwatorami zdarzenia. Inny uczestnik może bowiem przekazać Policji, co pozostałe osoby mówiły między sobą – a okoliczność ta również może być wzięta pod uwagę w dalszym postępowaniu.

            Jak zatem widać, już na bardzo wczesnym etapie przydatne jest zasięgnięcie profesjonalnej porady. Wizytówka adwokata w portfelu umożliwia szybki kontakt z konkretną osobą.

            Szybki i sprawdzony kontakt jest natomiast absolutnie niezbędny w najpoważniejszych przypadkach, kiedy Policja decyduje się na zatrzymanie osoby. Bardzo istotnym uprawnieniem zatrzymanego jest prawo żądania niezwłocznego kontaktu z adwokatem (art. 245 § 1 kodeksu postępowania karnego). Zatrzymujący ma obowiązek taki kontakt umożliwić.

            Zatrzymujący jednak nie musi pomagać zatrzymanemu w realizacji tego uprawnienia. Nie będzie za zatrzymanego szukał „jakiegoś” adwokata. Nie należy się również spodziewać, że zatrzymujący będzie przeprowadzał internetowe poszukiwania namiarów na wskazanego prawnika.

            Dla sprawnej i pewnej realizacji prawa do kontaktu z adwokatem najprostszym rozwiązaniem jest posiadanie przy sobie wizytówki konkretnego fachowca. W takim przypadku dane kontaktowe adwokata są zatrzymującemu znane i musi umożliwić zatrzymanemu nawiązanie takiego kontaktu.

            Nie trzeba na pewno tłumaczyć, że kontakt z adwokatem na takim etapie może być nieoceniony dla dalszych losów postępowania, a przede wszystkim jak najszybszego wyjścia na wolność zatrzymanej osoby.

            Z tych właśnie powodów, zachęcam aby wizytówkę adwokata mieć przy sobie!