O mnie

Studnia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbywałem w latach 2011 – 2016. Ukończyłem je z wyróżnieniem, broniąc pracę magisterską „Umorzenie kompensacyjne, mediacja, nadzwyczajne złagodzenie kary po 1 lipca 2015 r. Alternatywne podejście do kwestii wymierzania sprawiedliwości w sprawach karnych i przejawy degresji karania – analiza teoretyczno-empiryczna”, napisaną pod kierownictwem prof. dr. hab. Piotra Kardasa.

Jeszcze w takcie studiów odbyłem praktyki w Sądzie Okręgowym w Krakowie, jak również w jednostkach prokuratury oraz w kancelariach adwokackich. W 2016 roku rozpocząłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Zasadniczą część aplikacji odbyłem pod patronatem Pana Mecenasa Władysława Pocieja, z którym współpracuję do dnia dzisiejszego. W toku aplikacji zajmowałem się sporządzaniem pism oraz zastępstwem procesowych w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych.

W roku 2019 ukończyłem aplikację adwokacką, zaś w 2020 roku złożyłem z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Zawód adwokata wykonuję od października 2020 roku.

Jestem współautorem kilku publikacji naukowych, posiadam również doświadczenie dydaktyczne.